FŐVÁROSI SZOLIDARITÁSI ALAP 2022 – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Fővárosi Önkormányzat által biztosított forrásokból a Fővárosi Szociális Közalapítvány pályázat felhívást tesz közzé a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott társadalompolitikai célok előmozdítását szolgáló pályázatok támogatására. A pályázati dokumentáció innen tölthető le.

A pályázat keretei között a következő 5 célhoz kapcsolódó, azok valamelyikét előmozdító projektekkel lehet pályázni:

 • Lakhatási válsághelyzetek kezelése
 • Akadálymentesítés
 • Párkapcsolati és családon belüli erőszak megelőzése, az áldozatok védelme és támogatása
 • Közösségi ellátások fejlesztése
 • Fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személyek részére biztosított támogatott lakhatás szolgáltatás fejlesztése

A rendelkezésre álló keretösszeg összesen 300 millió Ft.

1 pályázat megvalósításához legfeljebb  80 millió Ft támogatás nyerhető el.

Pályázatot nyújthat be:

 • fővárosi kerületi önkormányzat;
 • fővárosi kerületi önkormányzati fenntartású intézmény;
 • civil szervezet az előbbiekkel konzorciumban;
 • civil szervezet vagy azok konzorciuma,
  • ha a civil szervezet(ek) fővárosi kerületi önkormányzattal közfeladat-ellátási szerződéses jogviszonyban áll(nak); vagy
  • ha fővárosi kerületi önkormányzattal együttműködve pályázik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket írásban, a Fővárosi Szociális Közalapítvány elektronikus levélcímén (kapcsolat@fszka.hu) lehet feltenni. A pályázati felhívással kapcsolatban Balog-Urbanovszky Zsuzsanna projektmenedzser nyújt tájékoztatást.

2023.02.24. Elérhető a „Költségvetési terv” mellékletek javított változata

Az FSZA 2022 pályázati felhívás 1A. mellékleteként közzétett „Költségvetési terv (önálló pályázók részére)” táblázat „Fedlap” munkalapjának B33-as cellája sajnos hibás képletet tartalmazott, azt javítottuk. A beérkezett visszajelzések alapján javítottuk mindkét „Költségvetési terv” melléklet egyes hibaüzeneteit is, valamint igyekeztük felhasználóbarátabbá tenni a táblázatokat azáltal, hogy további cellák formázását tettük lehetővé.  Mivel a hibás képlet a többi munkalap adattartalmát nem érintette, az eredetileg közzétett költségvetési mellékletek használata nem érinti a pályázat érvényességét. 

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

Pályázati dokumentáció